Úvod
Obce
Kľúče
 

AGRARIA, s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36580431

Deň zápisu: 29.5.2004

Kuzmányho 29
Košice ­ mestská časť Staré Mesto
04001

Vložka 15014/V, oddiel Sro

 • Vedenie účtovníctva
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Prevádzkovanie športových zariadení
 • Faktoring a forfaiting
 • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Organizovanie školení a seminárov
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
 • Maliarske, natieračské a sklenárske práce
 • Finančný leasing
 • Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
 • Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
 • Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
 • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
 • Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích, xerografických a rozmnožovacích služieb)
 • Reklamné, propagačné a inzertné činnosti
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie kultúrnych spoločenských a športových podujatí, kurzov a školení
 • Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
 • Reklamná a inzertná činnosť
 • Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
 • Upratovanie a čistenie budov
 • Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
 • Organizovanie a usporadúvanie kúltúrnych, spoločenských, športových podujatí
 • Obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín
 • Montáž sadrokartónu
 • Konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
 • Poriadanie kurzov, školení a seminárov
 • Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • Demolácie, búracie práce a prípravné práce na stavbách
 • Organizovanie kurzov, školení, sympózíí a seminárov
 • Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích služieb
 • Organizovanie kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
 • Organizovanie kultúrnospoločenských, športových, vzdelávacích podujatí
 • Kancelárske, sekretárske a administratívne práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
 • Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh
 • Omietkárske práce
 • Organizovanie kurzov, školení a prednášok
 • Reklamná a propagačná činnosť, inzertná činnosť
 • Podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ alebo konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
 • Reklamná, propagačná, inzertná a aranžérska činnosť
 • Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a iných podujatí
 • Reklamná, propagačná, inzertná činnosť a marketing
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Poradenská, propagačná a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, sympózií a odborných kurzov
 • Reklamná činnosť, propagačná a inzertná činnosť
 • Usporadúvanie a organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • Orgnizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií
 • Organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov
 • Lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností
 • Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
 • Upratovacie práce - čistenie interierov
 • Organizovanie verejných kultúrnych, kultúrno-spoločenských a športových podujatí
 • Organizovanie kurzov, sˇkoleni´ a semina´rov
 • Sprostredkovanie obchodu, výroby, reklamy a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností (okrem vykonávania dopravy)
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských, veľtržných, športových podujatí a výstav
 • Organizovanie kurzov, konferencií, školení, seminárov
 • Demolácie a prípravné práce pre stavbu
 • Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
 • Demolačné, búracie, zemné a prípravné práce pre stavbu
 • Prekladateľské a konzultačné služby v rozsahu voľných živností
 • Čistiace a upratovacie služby v rozsahu voľných živností
 • Kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb, laminovacie a viazacie služby )
 • Obkladanie stien a kladenie dlážkových textilných krytín
 • Prevádzkovanie sociálnych zariadení
 • Poradenská a konzultačná činnosť v strojárstve v rozsahu voľných činností
 • Prevádzka a prenájom športových zariadení
 • Ubytovacie služby v kategórií voľných živností
 • šírenie reklamy, propagačná, inzertná činnosť
 • Administratívna činnosť - kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
 • Fotografické služby v rozsahu voľných živností
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/: výpočtová technika
 • Zemné práce, demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
 • Sprostredkovanie v oblasti dopravy v rozsahu voľných živností
 • Nákup a predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy


účtovníctvo, prenájom, prieskum, kultúra, šport, faktoring, pohľadávky, regenerácia, veľkoobchod, ubytovanie, reklama, školenie, maľovanie, leasing, občerstvenie, kancelária, podlaha, sadrokartón, konzultácie, demolácie, omietka, podujatie, sociálne, ekonóm, nehnuteľnosti, trh, podujatia, forfaiting, rekondícia, maloobchod, propagácia, seminár, natieranie, financie, nápoje, mäso, poradenstvo, sekretárka, konzultácia, podlaharstvo, stavba, búranie, umenie, štuk, konferencia, predaj, zariadenia, organizovanie, vymáhanie, zdravie, sklenárstvo, peniaze, pivo, jedlo, výstava, kopírovanie, obchod, montáž, semináre, stavebníctvo, sympóziá, vzdelávanie, administratíva, fasáda, prednášky, zábava, doprava, sklo, víno, inzercia, xerox, kurzy, aranžér, marketing, výroba, destiláty, školenia, kurz